سالن جلسات سه نفره (زمرد)

۵۰.۰۰۰ تومان یک ساعت
همه روزه | ساعت ۸الی ۲۰

برای افراد حاضر در مجموعه بر اساس نوع قرارداد سالن جلسات از 2 تا 5 دفعه در ماه به صورت رایگان در اختیار افراد مستقر داده می شود در صورت تمایل برای استفاده بیشتر میتوانند از طریق لینک بالا ثبت نام کنند۔