سالن جلسات ۲۵ نفره (فیروزه)

ویژه
۱۰۰.۰۰۰ تومان یک ساعت
همه روزه | ساعت ۸ الی ۲۰

برای افراد حاضر در مجموعه بر اساس نوع قرارداد سالن جلسات از 1 تا 2 دفعه در ماه به صورت رایگان در اختیار افراد مستقر داده می شود در صورت تمایل برای استفاده بیشتر میتوانند از طریق لینک بالا ثبت نام کنند.