سالن جلسات ۴ نفره (عقیق)

داغ
۵۰.۰۰۰ تومان یک روز
همه روزه | ساعت ۸ الی ۲۰

برای افراد حاضر در مجموعه بر اساس نوع قرارداد سالن جلسات از 2 تا 5 دفعه در ماه به صورت رایگان در اختیار افراد مستقر داده می شود در صورت تمایل برای استفاده بیشتر میتوانند از طریق لینک بالا ثبت نام کنند