کارگاه مهارت ارتباطی در بحران ۲

کارگاه مهارت ارتباطی در بحران

 

1 . آشنایی با بحران و مهارت های ارتباطی آن
2 . آشنایی با رهبری حرفه ای
3 . موردکاوی: تجربه واقعی یک شرکت در هنگام بحران
4 . بازی مدیریتی
5 . ارایه راهکار برای برقراری ارتباط مناسب در بحران

اشتراک گذاری رویداد

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
Scroll To Top